برای مشاهده تخفیفات کلینیک سولین کلیک کنید :  www.sevlinclinic.com | مشاوره رایگان :09190785267

slide3.jpg

معتبرترین دستگاه لیزر

معتبرترین دستگاههای لیزر الکساندرایت

لیزر الکساندرایت موتوس Motus alexandrite Lase r

 لیزر الکساندرایت کندلا  Candela Alexandrite Laser

لیزر الکساندرایت نابلکس  Noblex Alexandrite Laser

 لیزر الکساندرایت دکا  Deka Alexandrite Laser

 لیزر الکساندرایت بایوس  Bios alexandrite laser

 لیزر الکساندرایت اپیکیر  Epicare alexandrite laser

 لیزر الکساندرایت لوترونیک  Lutronic alexandrite laser

 لیزر الکساندرایت اوریون  Orion alexandrite laser

 لیزر الکساندرایت آپوچی  Apogee alexandrite laser

خدمات زیبایی